Good taste makes good day!

bởi hoangyen

Nơi thằng nhóc con í ới bảo mẹ làm bánh cho con đi mà, nơi những nỗi buồn tan ra chỉ bằng những lấm lem bột trên đôi tay bé xíu, nơi tìm lại chính mình trong căn bếp thơm nồng vị bánh, vị của yêu thương….

Miyukikitchen